Francis Méan | 10 woorden
581
page-template-default,page,page-id-581,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 
Francis Méan De berg der woorden
Het eerste woord: De berg der woorden

God zegt al deze woorden op de berg temidden van vuur. Een berg en vuur: impulsen genoeg voor deze ets, waarin ik een gevoel van vuur en beweging heb willen weergeven. Elke ets heeft een diagonale lijn, die de berg voorstelt. De Hebreeuwse letter Aleph komt overeen met het cijfer 1 en betekent “de ene”.

Francis Méan U mag geen beeld of afbeelding maken
Het tweede woord: U mag geen beeld of afbeelding maken

Het tweede woord is meer dan interessant want bij het letterlijk lezen is “U mag geen beeld of afbeelding maken” moeilijk te symboliseren … Wetende dat het volk, aan wie deze tekst gericht was, uit Egypte kwam, en dat de Egyptenaren een massa goden hadden, vertegenwoordigt Egypte in zekere zin een afgodische cultuur. Achter de blauwe hemel staan drie kleine piramides. Bovenaan bevindt zich de « bet », 2de letter van het Hebreeuws alfabet, overeenkomend met het cijfer 2.

Francis Méan Zweer niet en gebruik de naam van God niet in ijdel
Het derde woord: Zweer niet en gebruik de naam van God niet in ijdel.

Het derde woord nodigt uit om niet te zweren of de naam van God ijdel te gebruiken. Ook hier weer de diagonaal, het symbool van de berg waar deze woorden aan Mozes gegeven zijn. Hier heb ik, zeer onvolledig, geprobeerd om het oneindige in het eindige te illustreren: God in een beperkte wereld, van waaruit kleine vlammen tevoorschijn komen, oplaaiend in een hemel als om te tonen dat er aan de eeuwigheid geen einde komt. De 7 blokjes in de lucht stellen het perfecte getal 7 voor.

Francis Méan Onderhoud de sabbat als een heilige dag
Het vierde woord: Onderhoud de sabbat als een heilige dag

Het vierde woord is in menig opzicht interessant. Onderhoud de sabbat als een heilige dag.  Bestaan is leven et actief leven! Maar het is belangrijk om stil te staan en op adem te komen. De 7de dag is dus niet alleen een rustdag maar ook een dag voor overdenking, een tijd om de tijd te overwegen… De nadruk ligt op de gele kleur, het oneindige licht in de lucht en de blauwe kleur, die de oneindige diepte van de oceanen peilt. Tussen twee bergen herinnert het cijfer 7 ons aan de zevende dag, dag van rust.

Francis Méan Eer uw vader en uw moeder
Het vijfde woord: Eer uw vader en uw moeder

Het vijfde woord is volkomen vanzelfsprekend als het zegt: Eer uw vader en uw moeder. Respect moet eindeloos zijn. Hoe dit symbolisch voorstellen? Hier staan twee wezens, gewild stijf en zonder uitdrukking, omgeven door een eindeloos licht, symbolisch twee bakens in het leven voorstellend. De « hé » bovenaan,( komt overeen met het cijfer 5 en is de vijfde letter in het Hebreeuws alfabet,) wordt beschouwd als een voorbeeld van evenwichtigheid.

Francis Méan U mag niemand doden
Het zesde woord: U mag niemand doden

Het zesde woord: U mag niemand doden. Elke mens is uniek. Iedere persoon heeft een eigen persoonlijkheid. Niemand is een nummer. Het slachtoffer van een moord is altijd uniek. In deze ets breekt een dolk een hart, dat in stukken vliegt en als kleine splinters onder aan de ets eindigt.

Francis Méan U mag niet echtbreken
Het zevende woord: U mag niet echtbreken

Het zevende woord. U mag niet echtbreken. Ontrouw begint vaak met een stilte die ongemerkt binnendringt. Vertrekkende van de personages van het vijfde gebod, verschijnt ongemerkt een derde persoon die de stilte tussen twee wezens komt verbreken en daarna, als bij toverslag in de diepten van de aarde verdwijnt.

Francis Méan U mag niet stelen
Het achtste woord: U mag niet stelen

Het achtste woord. U mag niet stelen. Wat zet iemand aan tot stelen? De wens tegelijkertijd meer te betekenen, meer te zijn, meer te bezitten? De dief is zoals iemand die niet in staat is zichzelf te worden, als een boom zonder wortels. Bovenaan, mooi in evenwicht, 6 lege rechthoeken, alsof hun inhoud gestolen is. De vallende rode rechthoekjes bevinden zich niet op de bodem maar in een soort niets, waarin uiteindelijk niemand tot rust komen kan. Gestolen goed gedijt immers niet. Het resultaat van diefstal is altijd voorbijgaand.

Francis Méan • Vertel geen leugens
Het negende woord: Vertel geen leugens

Het negende woord. Vertel geen leugens. Een woord kan opbouwen en verwoesten. Er zit zowel kracht als gevaar in het gesproken woord. Laat de andere niet laten lijden door agressieve antwoorden en nog minder onder een vals getuigenis. Het symbool is een weegschaal waarvan de kwaliteiten nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en standvastigheid zijn. Geen drie maten aan de ene en één maat aan de andere kant.

Francis Méan • Wees niet jaloers
Het tiende woord: Wees niet jaloers

Het tiende woord: Wees niet jaloers … De klassieke wijsheid zegt: de hand grijpt, het verstand begrijpt. De titel van deze ets is: “het heden is voldoende”. Wat we bezitten zou moeten volstaan om gelukkig te zijn. Dat bezit is voorgesteld door de gele en okerkleurige lijnen. De blauwe omtrek begrenst onze ambitie. Nochtans is er een opening onderaan die ons tot hebzucht kan verleiden.